top of page

Obra disponible. Jazz

Les meves dues passions s’ajunten en aquestes obres, la música i la pintura.

El jazz desmunta una partitura i la reconstrueix donant-li una nova visió afegint-hi una bona dosi de frescor i sentiment. Vull aconseguir el mateix en aquestes obres jugant amb els colors i les formes.

Mis dos pasiones se juntan en estas obras, la música y la pintura. El jazz desmonta una partitura y la reconstruye dándole una nueva visión añadiendo una buena dosis de frescura y sentimiento. Quiero conseguir el mismo en estas obras jugando con los colores y las formas.

My two passions come together in these works, music and painting. Jazz disassembles a score and rebuilds it giving a new vision adding a good dose of freshness and feeling. I want to get the same in these works by playing with colors and shapes.

bottom of page