Feina feta / Book

Aquí va una selecció d'obres que ja no tinc però que vull ensenyar ja sigui perque han tingut algun premi, han servit per fer cartells o ,simplement, m'agraden.

Aquí va una selección de obras que ya no tengo pero que quiero enseñar ya sea porque han tenido algun premio, han servido para hacer carteles o, simplemente, me gustan.

Here is a selection of works that I do not have but I want to show either because they have had some prize, have served to make posters or, simply, I like them.